Kumakh National Daily

मनोवाद

“जीबन कथा”

  ठेगानाः भेरीगंगा गा.पा– ६, सुर्खेत, गाँउ ः सानो किच । हाल ः कुबेद   कुनै पनी ब्यक्तिको जन्म आमा र बुवाको शारीरिक सम्बन्ध स्थापना भैई सके पछी हुन्छ । मेरा े पनी यही प्रकृया अनुसार जन्म भयो । म जन्मनु पुर्ब […]

<