ढोरपाटनका मेयर भन्छन्, मजदुरहरुलाई ६ महिना म एक्लै पाल्छु