मालपोत कार्यालय सल्यानबाट झन्डै २ करोड राजस्व संकलन

सल्यान, १७ साउन ।
गत अर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मालपोरुत कार्यालय सल्यानले झन्डै दुई करोरुड राजस्रुव संकलन गर्न सफल भएकोरु छ ।

मालपोत कार्यालय सल्यानबाट विभिन्न लिखतहरुबाट १ करोरुड ९४ लाख २७ हजार ७ सय ४१ रुपैरुयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको मालपोत कार्यालय सल्यानका नि.कार्यालय प्रमुख महादेव कसाईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने राजिनामा, बकसपत्र, नामसारी, अशंवण्डा, अशं भपाई , घरकायम, दृष्टिवन्धक, नाम संशोधनबाट गरी १ करोरुड ९४ लाख २७ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ संकलन भएकोउनको भनाई छ ।

गत आ.व.मा मालपोत कार्यालय सल्यानबाट ३ हजार रजिष्टे«शन लिखत पारित भएकोरुछ । नेपाल सरकारले मालपोत कार्यालय सल्यानबाट छुट पाउने महिला, दलित, अपाङ्गलाई गरी ७ सय ९९ जनालाई २० लाख ४५ हजार ६ सय ३९ रुपैरुया छुट दिएको मालपोत कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी दिपक बुढाथोकीेले बताए ।

गत आ.वमा नामसारी ३ सय ६१ अदालतकोरु आदेरुशबाट १ सय २० वटा दाखा, नाम संशोधन एक सय २०, शेष पछिको वकसपत्र दा.खा ६जना, लगत कट्टा ५ जिल्लाको लिखत दाखा २ वटा लिखतपास गरेको उनको भनाई छ ।

शहरी महिला ४६५ सय जना, ग्रामीण महिला ३ सय २६ जना गरी ७ सय जनालाई गरी २० लाख ४५ हजार ६ सय सय ३९ रुपैयाँ छुट दिइएकोरुउनको भनाई छ ।

यस्तै शहरी दलित ८ जना ग्रामीण दलित २ गरी ८ जनालाई १६ हजार १ सय पचास रुपैरुयाँ छुट दिएको उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<